Iconovo erhåller nytt europeiskt patent för sin engångsinhalator ICOone

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att den europeiska patentmyndigheten EPO avser godkänna Iconovos patentansökan för inhalatorplattformen ICOone® (Communication under Rule 71(3) EPC). Patentet beskriver bolagets endosinhalator, som för närvarande ingår i tre innovativa samarbetsprojekt för administrering av bland annat oxytocin respektive covid-19-vaccin. Iconovo har sedan tidigare en väletablerad patentportfölj för ICOone® i Sverige, Europa (EPO), USA, Kina och Indien.

Iconovo receives approval of new European patent for its single-use inhaler ICOone®

Iconovo AB (publ), that develops complete inhalation products for a global market, today announced that the European Patent Office EPO intends to approve Iconovo's patent application for the inhaler platform ICOone® (Communication under Rule 71(3) EPC). The patent describes the company's single-dose inhaler, which is currently being used in three innovative collaborative projects for the administration of e.g., oxytocin and covid-19 vaccine. Iconovo already has a well-established patent portfolio for ICOone® in Sweden, Europe (EPO), the USA, China and India.

Iconovo har inlett förhandlingar med ett globalt läkemedelsföretag om ett potentiellt licensavtal för sin inhalator ICOpre®

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att man har inlett förhandlingar med ett snabbväxande generikaföretag avseende inhalatorn ICOpre®. Företaget är en del av en global företagsgrupp fokuserade på komplexa generiska produkter och har en förväntad omsättning på ca 500 - 1.000 MUSD under 2022. Syftet med förhandlingarna är att ingå ett licensavtal för utveckling och marknadsföring av en eller flera läkemedelsprodukter baserade på Iconovos egenutvecklade förfyllda inhalator ICOpre®. Det finns inga garantier för att dessa förhandlingar kommer att leda till ett faktiskt avtal mellan företagen.

Iconovo utser Henrik Damkjær Simonsen till Chief Financial Officer

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att Henrik Damkjær Simonsen har utsetts till Chief Financial Officer med start den 1 april 2023. Han efterträder Peter Åkerlund som varit tillförordnad CFO sedan den 16 november i år.

Iconovo appoints Henrik Damkjær Simonsen as Chief Financial Officer

Iconovo AB (publ), that develops complete inhalation products for a global market, today announces that Henrik Damkjær Simonsen has been appointed Chief Financial Officer, as of April 1, 2023. He succeeds Peter Åkerlund who has been acting CFO since November 16 of this year.

Iconovo’s ICOone® inhaler platform receives new patent approval in the US

Iconovo AB (publ), that develops inhalation products for a global market, today announced that the United States Patent and Trademark Office (USPTO) intends to approve an additional patent for ICOone® – an innovative inhaler platform that enables convenient and cost-effective administration of vaccines and biologics. Iconovo is already pursuing several development projects based on ICOone®, including one with financial support from the Bill & Melinda Gates Foundation.

Iconovos inhalatorplattform ICOone® erhåller nytt patentgodkännande i USA

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att United States Patent and Trademark Office (USPTO) avser att godkänna ytterligare ett patent för ICOone® – en innovativ inhalatorplattform som möjliggör enkel och kostnadseffektiv administrering av vacciner och biologiska läkemedel. Iconovo driver redan flera utvecklingsprojekt baserade på ICOone, varav ett med finansiellt stöd från Bill & Melinda Gates Foundation.

Iconovo utser Peter Åkerlund till tillförordnad CFO

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att Peter Åkerlund har utsetts till tillförordnad Chief Financial Officer med start den 15 november 2022. Han efterträder Anna Gallon som lämnade Iconovo den 12 november, vilket tidigare meddelats. Processen med att rekrytera en permanent CFO fortskrider väl.

Nomination Committee appointed at Iconovo

At the Annual General Meeting of 17 May 2022, it was resolved that Iconovo shall have a Nomination Committee consisting of four members representing the four largest shareholders as of 30 September each year.

Valberedning utsedd Iconovo

Vid årsstämman den 17 maj 2022 beslutades att Iconovo ska ha en valberedning som ska bestå av fyra ledamöter representerande de fyra största aktieägarna per den siste september varje år.