YEAR-END REPORT JANUARY-DECEMBER 2023

Q4 2023 | 15 February 2024

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2023

Q4 2023 | 15 februari 2024

YEAR-END REPORT JANUARY-DECEMBER 2022

Global interest in Iconovo's proprietary inhaler platform ICOpre® - ready to address the world's largest products for Asthma and COPD

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2022

Globalt intresse för Iconovos egenutvecklade inhalatorplattform ICOpre® - redo att addressera världens största produkter för Astma och KOL

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2021

Stora framsteg inom Iconovos tre strategiska verksamhetsområden

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2020

50 procents tillväxt 2020 och ambitiösa mål för framtiden

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2019

Välfinansierade för kraftig tillväxt Nyckeltal kSEK om inget annat anges  okt-dec 2019 okt-dec 2018 jan-dec 2019 jan-dec 2018 Nettoomsättning…

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2018

Samtliga Iconovos tre inhalationsplattformar är nu kommersialiserade FJÄRDE KVARTALET I KORTHET Operativt Förstudieprojekt inleddes för…