Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2023

”Vi fortsätter att se goda resultat av våra strukturerade insatser för att öka kännedomen om Iconovo bland potentiella kunder. Tre nya samarbetsavtal har ingåtts under kvartalet.” Johan Wäborg, vd

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2022

Hög kundaktivitet och förberedelser inför kliniska studier

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2021

Utökat avtal ger fördubblad royaltypotential

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2020

Genombrott i Asien med ett fjärde royaltyavtal

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2019

  POSITIVT RESULTAT FRÅN KLINISK STUDIE   1 APRIL – 30 JUNI I KORTHET Operativt Europeiska Patentorganisationen, EPO, avser godkänna (Intention…

Iconovo AB publ : DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2018

Iconovo AB publ Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018 Andra kvartalet i korthet Operativt Intensivt projektarbete utfördes under…