Rättelse: DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2023

Genomförd riktad emission på 55 MSEK stärkar bolaget

Genomförd riktad emission på 55 MSEK stärker bolaget

Väsentliga händelser under 1 januari – 31 mars

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022

Väsentliga framgångar för ICOres och ICOone

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2021

Strategisk innovation genererar nya avtal

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2020

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2020

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2019

FÖRSTA KVARTALET I KORTHET Operativt CBC Corporation India Pvt Ltd tar över Amneals roll och blir Iconovos nya partner avseende utvecklingen av en…

Iconovo AB publ :DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2018

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2018   2018-04-19   Första kvartalet i korthet Finansiellt Försäljningen uppgick under första kvartalet…