CEO Johan Wäborg presents Iconovo at Erik Penser Bank’s Company Day 24 September 2020

Johan Wäborg, CEO at Iconovo, presented Iconovo at Erik Penser Bank’s Company Day 24 September where he gave the story of Iconovo covering the business model, products and how Iconovo will generate royalty income as the projects mature and gets launched into the market.

VD Johan Wäborg presenterade Iconovo på Erik Penser Banks Bolagsdag 24 september 2020

Johan Wäborg, VD på Iconovo, presenterade Iconovo på Erik Penser Banks Bolagsdag 24 september 2020 där Johan berättade historien om Iconovo och dess affärsmodell, produkter och hur Iconovo kommer att generera royaltyintäkter när projekten utvecklats och når marknaden.