Iconovo receives order from Top-10 Pharma company for evaluation of multi-dose inhaler

Iconovo AB (publ), which develops complete inhalation products for a global market, today announces that it has received an order from a company revenue wise ranking among the top ten largest pharma companies in the world to evaluate a multi-dose inhaler from Iconovo. The study is a so-called in-vitro study to assess the suitability of using the inhaler in the development of an originator medicine. The order value is 220 000 SEK and is to be performed during next three months. The order value is limited but may lead to further collaboration if the evaluation concludes positive.

Iconovo erhåller order från Top-10 Pharma-bolag för utvärdering av flerdosinhalator

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att bolaget har erhållit en order från ett bolag som rankas omsättningsmässigt bland de tio största läkemedelsbolagen i världen för att utvärdera en flerdosinhalator från Iconovo. Studien är en så kallad in-vitro-studie för att bedöma inhalatorns lämplighet vid utveckling av ett originalläkemedel. Ordervärdet är 220 000 SEK och ska utföras under de tre närmsta månaderna. Ordervärdet är begränsat men kan leda till ytterligare samarbete om utvärderingen faller ut positiv.

Iconovo rekryterar Gary Pitcairn (PhD) som Senior Scientific Advisor

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att Gary Pitcairn kommer att börja arbeta för bolaget i rollen som Senior Scientific Advisor. Gary är en erkänd expert inom utveckling av läkemedelsberedningar för inhalation, och är ordförande i den vetenskapliga organisationskommittén för den årliga internationella konferensen Drug Delivery to the Lungs (DDL).

Iconovo recruits Gary Pitcairn (PhD) as Senior Scientific Advisor

Iconovo AB (publ), which develops complete inhalation products for a global market, announce today that Gary Pitcairn will start working for the company in the role as Senior Scientific Advisor. Gary is a recognised expert in inhaled drug delivery and currently acts as the chairman of the Scientific Organising Committee of the annual Drug Delivery to the Lungs (DDL) international conference.

Iconovo AB changes liquidity provider and Certified Adviser to Carnegie Investment Bank AB (publ)

Iconovo AB announces today that it is changing liquidity provider and Certified Adviser from Erik Penser Bank AB to Carnegie Investment Bank AB (publ).

Iconovo AB byter likviditetsgarant och Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ)

Iconovo AB meddelar idag att man byter likviditetsgarant och Certified Adviser från Erik Penser Bank AB till Carnegie Investment Bank AB (publ).

Iconovo och Arcede Pharma tar nästa steg i utvecklingen av en ny behandling mot KOL

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, och Arcede Pharma, som utvecklar inhalationsbehandlingar mot KOL och svår astma, meddelar idag att samarbetsprojektet kring Arcedes läkemedelskandidat RCD405 fortskrider med goda resultat. Nästa steg i projektet, är en teknisk stabilitetsstudie innan substansen kan testas kliniskt.

Iconovo and Arcede Pharma take the next step in the development of a new treatment for COPD

Iconovo AB (publ), which develops complete inhalation products for a global market, and Arcede Pharma, which develops inhalation treatments for COPD and severe asthma, announce today that the collaborative project around Arcede's drug candidate RCD405 is progressing with good results. The next step in the project is a technical stability study before the drug candidate can be tested clinically.

Iconovos styrelseledamot och medgrundare Mats Johansson förvärvar aktier för 2 039 388 SEK

Iconovo AB (publ) meddelar idag att Mats Johansson, styrelseledamot och medgrundare, har förvärvat 163 151 aktier för totalt 2 039 388 SEK. Förvärvet genomfördes den 27 oktober som en villkorad del av den nyemission som annonserades den 26 september och skedde genom bolaget Abraxas Holding AB.

Iconovos styrelse kommenterar att företagets vd åtalats för misstänkt marknadsmanipulation i annat bolags aktie

Iconovo AB (publ) meddelar idag att bolagets styrelse har sammanträtt med anledning av att vd Johan Wäborg har åtalats för misstänkt marknadsmanipulation. Misstankarna rör hans privata aktiehandel i Newbury Pharmaceutials, ett bolag som saknar koppling till Iconovo. Johan Wäborg förnekar brott och styrelsen har fortsatt fullt förtroende för hans förmåga att leda Iconovo.