Interview with Dr Orest Lastow May 2018 (only in Swedish)

På Erik Penser Banks bolagsdag den 23 maj fick Finwire.tv möjligheten att intervjua Dr Orest Lastow, VD på Iconovo. Se intervjun här.