Interview with Dr Orest Lastow November 2018 (only in Swedish)

Skånebolaget Iconovo utvecklar inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning som främst används för att behandla Astma och KOL men Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av inhalerade läkemedel som exempelvis vacciner. På Erik Penser Bank i november fick vi på Finwire.tv möjligheten att återigen intervjua Dr Orest Lastow, VD på Iconovo. Se intervjun här.