Iconovos vd: ”Vi siktar på en affär för ICOpre under 2024”

Iconovos vd: ”Vi siktar på en affär för ICOpre under 2024”

Året 2023 påbörjades resan för Iconovo mot att bli ett lönsamt bolag. Ett ökat fokus på att sluta avtal inom kontraktsutveckling har varit en central faktor i detta. Dessutom stärktes bolagets ägarbas i riktade emissioner om totalt cirka 74,2 Mkr. Detta möjliggör att bolaget kan driva verksamheten framåt på ett kostnadseffektivt sätt mot målet att nå försäljningstillväxt och lönsamhet. BioStock kontaktade bolagets vd Johan Wäborg för att få veta mer.

Under 2023 har Iconovo ingått tre avtal inom kontraktsutveckling med Kiox PharmaAffilogic och ENA Respiratory, och sedan tidigare arbetar bolaget med Arcede och Monash University.

Läs hela artikeln på här