Iconovo mentioned in Biostock (only in Swedish)

Iconovos inhalatorer vinner mark när konkurrerande produktpatent löper ut

Med sina inhalationsprodukter adresserar Lundabolaget Iconovo ett marknadsvärde överstigande 30 miljarder dollar årligen. Den prognosen gäller dock enbart för behandling av astma och KOL, men plattformen har potential inom fler sjukdomsindikationer. Nedan berättar VD Orest Lastow mer om marknaden, utvecklingspotentialen och målen för 2019. Read more