Iconovo mentioned in Biostock (only in Swedish)

Starkt första kvartal för Iconovo

Inhalationsbolaget Iconovos första kvartal 2019 kan väsentligen sammanfattas med en större bokförd intäktspost, större marknadsräckvidd med en ny partner samt positiva patentbesked för Europa. En omvärldsfaktor ser också ut att kunna spela Iconovo i händerna, nämligen FDA:s godkännnade av Mylans Advair-utmanare, vilket i ett slag öppnade upp världens största marknad för torrpulverinhalatorer. Read more