Iconovo mentioned in Biostock (only in Swedish)

Minskat klimatavtryck med Iconovos pulverinhalatorer

Klimatdebatten tar allt större plats och så även inom läkemedelsindustrin. En nyligen publicerad studie visade att personer med astma och KOL kan minska sin klimatpåverkan betydligt genom att byta ut sin sprayinhalator till ett pulverbaserat alternativ. Svenska Iconovo utvecklar pulverinhalatorer anpassade efter varje kunds unika behov och bidrar på så vis till fler miljövänliga valmöjligheter. Read more