Iconovo is ready for the next big step in the inhalation market (only in Swedish)

Iconovo är redo för nästa stora steg på inhalationsmarknaden

I slutet på januari stod det klart att EUs patentmyndighet har för avsikt att godkänna ett av Iconovos patent. För att få veta mer kring bolagets patentstrategi och deras numera globalt tillgängliga inhalationsprodukter, träffade BioStock vd Orest Lastow på Medicon Village i Lund.

Marknaden för inhalerbara läkemedel genomgår en omvälvande förändring där patenten för flera av de bästa säljande produkterna antingen har löpt ut, eller är på väg att göra det. Detta faktum har öppnat upp för generikabolag att utveckla nya generiska läkemedel. Men samtidigt som de är skickliga på att utveckla läkemedel, besitter de i typfallet inte kompetens att utveckla inhalatorer att administrera substanserna med. Läs vidare här.