Iconovo AB (publ) har publicerat årsredovisning för 2022.  Läs årsredovisningen här