Annual Report 2018 (only in Swedish)

Årsredovisning 2018

Nu finns Årsredovisningen inklusive revisionsberättelse för Iconovo AB tillgänglig för 2018 (only in Swedish).